Utlottning

Närvarolotteriet
Två verk lottas ut bland närvarande medlemmar.

Jeanette NilssonSpejarenakvarell1 200kr
Marie LånghansSångare stengods 850kr
Jeanette Nilsson
Marie Långhans

Medlemslotteriet:
Fyra konstverk lottas ut bland föreningens medlemmar

Gunvor KuhaBärgslagenakvarell5 800kr
Susanna GeidemarkUpplystakvarell 4 000kr
Lotta MattssonEgen värld broderi  3 000kr
Stephan Lawlor  Madame   serigrafi  2 450kr
Gunvor Kuha

Susanna Geidemark
Lotta Mattsson

Stephan Lawlor

                                             

Närvarande medlem (eller dess ombud) väljer i turordning bland ovanstående verk.
OBS Medlem som inte kan närvara vid utlottningen kan i förväg lämna önskemål om konstverk till någon i styrelsen (se hemsidan) eller genom ombud. Kvarvarande verk tilldelas i ovanstående vinstordning.
För att få delta i utlottningen måste årsavgiften på 200 kr vara betald på pg 2 51 76-9.

                        

·