Styrelsen

Ordförande
Ann-Christin Sundin
ac.sundin@gmail.com                        076-945 54 40

Vice Ordförande
Thure Andersen
thure_andersen@hotmail.com          070-294 06 13

Sekreterare/kassör
Lena Andersson
lena.i.m.andersson@gmail.com          072-251 73 29

Vice Sekreterare
Eva Söderling
evasod@gmail.com                         073-400 49 39

Webmaster / utställningsansvarig
Ulf Öhlander
ulf.ohlander@telia.com                     070-209 82 32

Ledamöter
Ingvor Regnemer
ingvor.regnemer@gmail.com            070-254 35 47

Sirkka Nilsson
sirkka.nilsson51@gmail.com             073-510 51 13

Suppleanter
Bertil Bredin
bertil.bredin@telia.com                     070-693 71 21

Marie Söder
mariedianasoder66@gmail.com 073-202 43 85

Mariina Metzmaa
mariina@asby.nu              070-636 97 63