Välkommen till Hallstahammars Konstförening


Sommar

Efter att ha tvingats ställa in årets första planerade medlemsaktivitet – en konstresa till Norrköping – p g av fortsatt pandemi, har våren sedan varit händelserik och spännande. Den jubileumsutställning med anledning av HKF:s 40-åriga verksamhet, som funnits med i planeringen i flera år, kunde äntligen genomföras.  Tack vare HKF-medlemmars aktiva medverkan och goda vilja att låna ut konstverk som vunnits eller köpts genom konstföreningen, kunde en utställning med ett hundratal konstverk genomföras i Kulturhusets konsthall. STORT TACK till de medlemmar som bidrog till detta!  
Vad händer nu i Konstföreningen

Genomförande av den konstresa som ställdes in i februari.
Resan går till Norrköping den 21/9.

Medlemsmöte är planerat äga rum den 22/10

Under november inleds en föreläsningsserie med samtida /framtida konst som tema.
Fortsatta föreläsningar planeras ske under januari och mars. Datum är ännu inte spikade.

Gåva

Hallstahammars konstförening har fått ta emot två målningar av Kent Iwemyr.  Dessa konstverk är en gåva till föreningen
av Kent och Sonya Ivemyr som sedan många år är medlemmar i HKF.
Vi tar emot konstverken glada och tacksamma för Kent och Sonyas generositet, väl medvetna om deras värde.
Tavlorna kommer att ställas ut i konsthallen i samband med HKF:s jubileumsutställning våren 2022 och blir därmed tillgängliga att se för alla intresserade.

”Slaget vid Stalingrado”

Motivet är inspirerat av en bar i Milano som drevs av en rysk kvinna.

”Sista dansen med Hästkarlarna”

Miljön i Strömsholms slott torde vara välkänd för många av HKF:s medlemmar.